The Effects of Controlled Internal Drug Release for Different Days on the Reproductive Performance of Out of Mating Season Sheep

Main Article Content

Abazar Tajaddodchelik
Osman Torun
Yaşar Ergün

Abstract

This study was conducted to determine the effects on reproductive performances of CIDR implants in different periods (days) out of the mating season in a private sheep enterprise. For this purpose, 312 heads ewes of different ages were divided into groups 3 by ages and body conditions. After applying CIDR (include 330 mg of Progesterone), they have been taken on fifth day for group 1, on seventh day for group 2 and twelfth day for group 3 and after removing CIDR; PMSG (400 IU), PGF2? (100 ?g) and GnRH (100 ?g) injected (IM) to all. It has been determined that oestrus rate were found 86.53% for group 1 (5 days), 94.23% for group 2 (7 days) and 82.69% for group 3 (12 days), mating rates were 76.92%, 80.76% and 74.03%, the pregnancy rates were 58.65%, 56.73%, and 47.11%, litter size (prolificacy) by hundred lambed sheep were 146.42%, 128.57% and 136.17%, fecundity were 78.84%, 69.23% and 62.53%. Mortality rate of lambs at birth in group 1, 2 and 3 were found 7.32%, 4.17% and 1.54% respectively. Birth weights of single lambs have been significantly higher than multiple births weights of lambs (p<0.05). It can be concluded that the highest mating rate (p<0.05) has been obtained by the CIDR implementation to the sheep for 7 days, out of the mating season and a quite successful rate is provided when it is compared to external lambing in terms of pregnancy rates.

Article Details

How to Cite
Tajaddodchelik, A., Torun, O., & Ergün, Y. . (2020). The Effects of Controlled Internal Drug Release for Different Days on the Reproductive Performance of Out of Mating Season Sheep. Journal of Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, 1(1), 28-38. Retrieved from https://www.jafeas.com/index.php/j1/article/view/6
Section
Articles
Author Biographies

Osman Torun

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı, Adana

Yaşar Ergün

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI/

References

Ataman M, Aköz M, Fındık M, Saban E., 2009. Geçiş dönemi başındaki akkaraman melezi koyunlarda farklı dozda flourogestene acetate, norgestomet ve PGF2? ile senkronize östrüslerin uyarılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakülte Dergisi, 15 (5): 801-805.

Baştan A., 1995. Akkaraman ırkı koyunlarda melatonin ve progestagen uygulamalarının reprodüktif performans üzerine etkileri. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ekiz E., 2005. Kıvırcık ırkı koyunlarda sıfat mevsimi içinde ve dışında östrus davranışları ile hormon düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

Eliçin A, Cengiz F, Ertuğrul M., 1986. Rantabl koyun yetiştiriciliğinde yeni yetiştirme teknikleri. Batı Akdeniz Bölgesi 1. Hayvancılık Semineri.

Emrelli AZ, Horoz H, Tek Ç., 2003. Merinos ırkı koyunlarda mevsim dışı melotonin ve progesteron uygulamalarının östrus siklusunun uyarılması ve döl verimine etkisi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakülte Dergisi, 29. (2): 267?275.

Goodman RL., 1988. Neuroendocrine control of the ovine estrous cycle. In: The Physiology of Reproduction, Ed; E. Knobil and J. Neill, pp: 1929-1968, Raven Pres Ltd. New York.

Güngör Ö, Kaya M, Kaçar C, Oral H, Özyurtlu N., 2007. Çiftleşme sezonu dışındaki koyunlarda kullanılmış CIDR-G uygulamalarının östrüs senkronizasyonu amacı ile kullanılabilirliğinin araştırılması. TÜBİTAK.

Hashemi M, Hasani S., 2005. Applied animal reproduction (Translation). Tahran Farhangeh jame press. 4th edition. 274-285.

Jackson CG, Neville TL, Mercadante VRG, Water KM, Lamb GC, Dahlen CR, Redden RR., 2014. Efficacy of various five-day estrous synchronizatıon protocols in sheep. Small Ruminant Research, 120:100-107.

Jainudeen MR, Hafez E., 1993. Sheep and Goat. In: Reproduction in Farm Animals, Ed; E.S.E. Hafez, 6th edition, pp: 330-342. Lea Febiger, Philadelphia.

Kaçar C, Kamiloğlu N, Gürbulak K, Pancarcı Ş, Güngör Ö, Güvenç K, Saban E., 2008. Üreme mevsimi dışındaki Tuj ırkı koyunlarda testosteron antikoru ile ?-karoten ve E vitamini uygulamalarının çoğul gebelik ve MDA (malondialdehit) üzerine etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakülte Dergisi, 14 (1): 51 ? 56.

Lindsay DR., 1991. Reproduction in sheep and goat. In: Reproduction in domestic animals, Ed; Perry T.Cupps, 4th edition, pp: 491-516, Academic Press Inc., San Diego, California.

Moeini M, Moghaddam A, Bahirale A, Hajarian H., 2007. Effects of breed and progestin source on oestrus synchronization and rates of fertility and fecundity in Iranian Sanjabi and Lori ewes. Pakistan Journal of Biological Science, 10 (21): 3801-7.

Ocak S, Torun O, Güney O., 2007. Koyunculukta mevsim dışı kuzulatmanın işletme verimliliğine etkisi. Hasad Dergisi. Mayıs, Haziran, 265: 50-53.

Özyurtlu N, Macun HC., 2005. Koyunlarda seksüel siklus ve follikül dinamiği. Veteriner Hekim Dergisi, 76(2): 50-53.

Tajaddodchelik A, Torun O., 2012. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen etçi tipi koyunlarda melatonin uygulamasında döl verimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Adana.

Tarhan M, Torun O., 2011. Etçi koyunlarda mevsim dış kızgınlığın eksogen hormon uygulamaları ile artırılması olanakları . Çukurova Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Adana.

SPSS, 2011. IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Yilmaz M., 2008. Yetiştirici koşullarında farklı iki zamanda kızgınlıkları toplulaştırmanın koyunlarda verimlilik üzerine etkisi. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Aydın.